Ρωτήστε την ειδικό Καλέστε Τώρα
logo

Η φιλοσοφία μας

Η φιλοσοφία που διέπει τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την κάθε περίπτωση είναι ολιστική, εξατομικευμένη και διαφοροποιημένη ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες.

Αντιμετωπίζουμε το κάθε άτομο (παιδί ή ενήλικα) ως ένα μοναδικό πλάσμα με ξεχωριστές ανάγκες και ιδιαίτερα χαρίσματα σαν ολότητα. Ο οργανισμός μας αποτελείται από «συστήματα», τα οποία χρειάζεται να λειτουργούν επαρκώς και συντονισμένα μεταξύ τους.

Γι’ αυτό, λαμβάνουμε υπόψη μας τα αναπτυξιακά στάδια σε όλους τους τομείς (επικοινωνία, λόγος, ομιλία, αυτοεξυπηρέτηση, οργανική, γνωστική, κινητική και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη), καθώς και το επίπεδο λειτουργικότητας αυτών και αναλόγως προτείνουμε την καλύτερη δυνατή παρέμβαση, με τη συνδρομή της διεπιστημονικής ομάδας, όταν κριθεί απαραίτητο.

Βαρύνουσα σημασία έχει το κοινωνικό περιβάλλον (οικογένεια, σχολείο ή εργασία, φίλους) στο οποίο το άτομο ανήκει. Έτσι, λαμβάνουμε πλήρες ιστορικό και έχουμε επικοινωνία και επαφή με τους ανθρώπους που συναναστρέφεται.

Πρωτεύοντα ρόλο, έχει η ανάπτυξη εμπιστοσύνης και συνεργασίας με την οικογένεια, η οποία αποτελεί το κύριο και πρωταρχικό κοινωνικό πλαίσιο ανάπτυξης. Μάλιστα, επειδή αποτελεί «ζωντανό οργανισμό», με ανάγκες που συνεχώς τροποποιούνται, διατηρούμε σαν πρωταρχικό σκοπό μας την συμβουλευτική, προκειμένου να καλύπτονται ανάγκες, να θέτονται και να κατανοούνται οι στόχοι των θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Στόχος μας είναι να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα μαζί, προκειμένου να αξιοποιηθούν στο μέγιστο οι δυνατότητες του κάθε παιδιού ή ενήλικα για να είναι λειτουργικός στην καθημερινότητά του, στην οποία να εντάσσεται και να ενσωματώνεται ομαλά, χωρίς να περιθωριοποιείται για τον οποιοδήποτε λόγο (inclusive).

ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ

Κύβος
Σύμβολο σταθερότητας
Χτισίματος- Δημιουργίας
Παιδικό παιχνίδι
Απλό αλλά Πολύπλευρο

Όπως χαρακτηρίζεται και ο άνθρωπος, που κατά την ανάπτυξή του χρειάζεται σταθερές βάσεις για να νιώθει ασφάλεια, να αφεθεί να παίζει μαθαίνοντας με απλό τρόπο και νιώθοντας χαρά, για να δημιουργήσει και να αναπτυχθεί πολύπλευρα σαν ολότητα και όχι μονοδιάστατα.

Η αρμονική ένωση των ακμών του κύβου μας δείχνει ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία των μελών της οικογένειας, των ειδικών μεταξύ τους, αλλά και με τον θεραπευόμενο.

Η επωνυμία μας

επί κοινώ νου… 

Για να επικοινωνήσουμε χρειάζεται να βρούμε ένα κοινό κώδικα αντίληψης των πραγμάτων, έχοντας θέσει από κοινού τους στόχους μας. Τα διαφορετικά χρώματα μας υπενθυμίζουν ότι ο κοινός αυτός κώδικας μπορεί να διαφέρει ανά θεραπευόμενο, όπως ακριβώς τα ιδιαίτερα χαρίσματά του, αλλά και οι διαφορετικές ανάγκες του.

Back to top