Ρωτήστε την ειδικό Καλέστε Τώρα
logo

Διαγνωστικά εργαλεία

Διαγνωστικά εργαλεία

Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία συλλογής πληροφοριών και αποτελεί το πρώτο και βασικό τμήμα μιας θεραπευτικής διαδικασίας, προκειμένου να προσδιοριστεί το παρόν επίπεδο δυνατοτήτων και δεξιοτήτων του ατόμου, ώστε να διαπιστωθεί η ανάγκη ένταξής του ή μη, σε κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα, αλλά και οι στόχοι της παρέμβασης.

Στο κέντρο μας χρησιμοποιούμε διάφορα διαγνωστικά εργαλεία για την αξιολογητική διαδικασία, επιλέγοντας κάθε φορά τα καταλληλότερα για την εκάστοτε περίπτωση.

Κάποια από τα διαγνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι τα εξής:

  • Συνέντευξη
  • Λήψη Ιστορικού
  • Κλινική παρατήρηση
  • Μη σταθμισμένες αξιολογήσεις
  • Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου (ΔΕΛ) (σταθμισμένο διαγνωστικό εργαλείο στα ελληνικά)
  • Εικόνες Δράσης (σταθμισμένο διαγνωστικό εργαλείο στα ελληνικά)
  • Αθηνά Τεστ (σταθμισμένο διαγνωστικό εργαλείο στα ελληνικά)
  • PLS-3
  • Raven Test
  • DVIQ

Η αρχή της διεπιστημονικότητας διέπει και την αξιολόγηση (και όχι μόνο την παρέμβαση), από τις κατάλληλες κάθε φορά ειδικότητες επιστημόνων, προκειμένου να είναι πιο σφαιρική.

Υπάρχουν διάφορα είδη αξιολόγησης, αναλόγως με τον σκοπό αυτής. Κάποια από αυτά είναι η αρχική και η διαμορφωτική αξιολόγηση.

Η αρχική προσδιορίζει το παρόν επίπεδο δεξιοτήτων και χρησιμοποιείται για την ένταξη του ατόμου στο κατάλληλο πλαίσιο και τον προσδιορισμό των αρχικών στόχων (οριοθέτηση: αναγνώριση και προσδιορισμός της πιθανής και κύριας αιτίας κάποιας δυσκολίας, αντιμετώπιση: είδος παρέμβασης και σχεδιασμός ενός στοχευμένου προγράμματος παρέμβασης, αναφορικά με την αντιμετώπιση των δυσκολιών που εντοπίζονται).

Πολύ σημαντική επίσης είναι και η συνεχής ή διαμορφωτική αξιολόγηση που χρησιμοποιείται τόσο για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της απόδοσης της ίδιας της θεραπευτικής ή εκπαιδευτικής πορείας, όσο και για τον επαναπροσδιορισμό των θεραπευτικών στόχων.

Αν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία ή υποψία δυσκολιών, καλό είναι να απευθύνεστε στους κατάλληλους και πιστοποιημένους ειδικούς για την πραγματοποίηση έγκυρης αξιολόγησης.

Back to top