Ρωτήστε την ειδικό Καλέστε Τώρα
logo

Ψυχολογική Υποστήριξη

Στόχος της ψυχολογικής υποστήριξης είναι η παροχή βοήθειας σε παιδιά-ενήλικες που αντιμετωπίζουν ποικίλες δυσκολίες, οι οποίες δυσχεραίνουν την ψυχοσυναισθηματική – προσωπική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, η αναγνώριση, η αποδοχή, η διαχείριση συναισθημάτων, η επίλυση προβλημάτων, η ενίσχυση της εικόνας του εαυτού και της αυτοπεποίθησης, είναι κάποιοι από τους στόχους της ψυχολογικής υποστήριξης.

Οι δυσκολίες που προαναφέρθηκαν μπορεί να οφείλονται είτε σε περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ. διαζύγιο γονέων, ανεπαρκής επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας), είτε σε γενετικούς παράγοντες (π.χ. παιδιά με αυτισμό, παιδιά με κινητικές ιδιαιτερότητες). Τα παιδιά-ενήλικες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη ψυχοσυναισθηματική- προσωπική ανάπτυξη, ενδέχεται να παρουσιάσουν:

  • Προβλήματα Συμπεριφοράς
  • Χαμηλή Αυτοεκτίμηση
  • Περιορισμένη Ικανότητα Συγκέντρωσης
  • Υπερκινητικότητα
  • Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Συναισθηματικές Δυσκολίες
  • Δυσκολίες Κοινωνικοποίησης
  • Δυσκολίες ανάπτυξης ικανοποιητικών διαπροσωπικών σχέσεων

Στις περιπτώσεις αυτές λοιπόν, το παιδί/ενήλικας χρήζει άμεσης εξειδικευμένης βοήθειας, στόχος της οποίας είναι αρχικά η ανακούφιση του μέσω της «απαλλαγής» του από τα εκάστοτε συμπτώματα και στη συνέχεια, η ενίσχυση των ικανοτήτων του, ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζεται τις δυσκολίες που συναντά με τρόπους όσο το δυνατόν πιο κατάλληλους και πιο αποτελεσματικούς.

Back to top