Ρωτήστε την ειδικό Καλέστε Τώρα
logo

Πρώιμη παρέμβαση – Portage

Είναι γνωστό πως κάποιες φορές ένα παιδί μπορεί να γεννηθεί με μια ειδική εκπαιδευτική ανάγκη ή αναπηρία, που θα επηρεάσει κατά κάποιον τρόπο την πορεία της ανάπτυξής του. Επιπλέον, κάποιες άλλες φορές, δεν είναι εμφανής από τη στιγμή της γέννησης αυτή η εκπαιδευτική ανάγκη ή αναπηρία, αλλά παρουσιάζεται σε κάποιο αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού, καθώς μεγαλώνει, ως κάποιο εμπόδιο, ανησυχώντας τους γονείς, τους γιατρούς και άλλους ειδικούς.

Πρώιμη λοιπόν παρέμβαση σημαίνει ακριβώς αυτό: Σε όσο το δυνατόν πρώιμο στάδιο να βρεθούν οι τρόποι, οι τεχνικές και οι συνθήκες, οι οποίες θα βοηθήσουν ένα παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία να αναπτύξει στο μέγιστο τις δεξιότητες και ικανότητές του και να είναι από μικρή ηλικία λειτουργικό μέσα στην οικογένεια, με στόχο και τη λειτουργικότητα τόσο στο σχολείο όσο και στα υπόλοιπα κοινωνικά περιβάλλοντα.

Για να ξεκινήσει η πρώιμη παρέμβαση, χρειάζεται πρωτίστως η αξιολόγηση των δυνατοτήτων στο παρόν, αλλά και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το παιδί, προκειμένου να επιλεχθεί ο κατάλληλος τρόπος παρέμβασης ή και θεραπείας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η παρέμβαση που δέχεται ένα παιδί σε πρώιμη ηλικία μπορεί να το βοηθήσει να «κλείσει η ψαλίδα» μεταξύ του ίδιου και των άλλων παιδιών της ίδιας ηλικίας, να μπορέσει δηλαδή το παιδί με την ειδική εκπαιδευτική ανάγκη να «προλάβει» τους υπόλοιπους συμμαθητές του στο σχολείο, φτάνοντας μέσω της παρέμβασης/θεραπείας όσο το δυνατόν περισσότερο στα αναπτυξιακά ορόσημα του μέσου όρου της ηλικίας του.

Πολύ σημαντικό στοιχείο της πρώιμης παρέμβασης, είναι η ενεργός συμμετοχή και εμπλοκή της οικογένειας, μέσω της κατάλληλης υποστήριξης και εκπαίδευσής της. Η θεραπεία/παρέμβαση, που χρησιμοποιείται στο παιδί, πρέπει να γίνεται κατανοητή από τους γονείς, ώστε να μπορεί να εφαρμόζεται και στο σπίτι και όχι μόνο σε ειδικά διαμορφωμένα «θεραπευτικά» περιβάλλοντα.

Η εμπλοκή των γονέων είναι απαραίτητη για την επιτυχία ενός προγράμματος πρώιμης παρέμβασης. Για τον λόγο αυτό, η οικογένεια πρέπει να ενημερώνεται και να εμπλέκεται ενεργά σε μια τέτοια θεραπευτική διαδικασία.

PORTAGE

Πιο συγκεκριμένα η μέθοδος Πρώιμης Παρέμβασης «Portage» είναι ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε αρχικά για την κατ’οίκον ενίσχυση των παιδιών προ-σχολικής ηλικίας (0-5 ετών) που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη. Ενδείκνυται για παιδιά με νοητική καθυστέρηση, αλλά όχι αποκλειστικά για τέτοια περιστατικά, καθώς εφαρμόζεται και σε περιστατικά με προβλήματα λόγου ή συμπεριφοράς.

Πολλοί γονείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τα παιδιά τους αναφέρουν πως το κύριο πρόβλημα τους είναι η καθοδήγηση που χρειάζονται στον καθημερινό χειρισμό του παιδιού τους και ότι δεν μπορούν να βρουν κατάλληλη βοήθεια.
Με την Πρώιμη Παρέμβαση οι γονείς διδάσκονται με ειδικό τρόπο πώς να «εκπαιδεύουν» οι ίδιοι τα παιδιά στο σπίτι τους. Αυτό επιτυγχάνεται με την βοήθεια και τις πρακτικές οδηγίες που δίνει ο εκπαιδευτής- θεραπευτής του Portage.

Μέσω της πρώιμης παρέμβασης αποσκοπούμε:

  • Στην βελτίωση των πολλών αναπτυξιακών τομέων όπως ο ο γνωστικός και κινητικός τομέας, αλλά και ο τομέας της επικοινωνίας, του λόγου και της αυτοεξυπηρέτησης
  • Να μάθει ο γονέας να εκπαιδεύει το παιδί του
  • Στον καθορισμό και την βελτίωση του αναπτυξιακού επιπέδου του παιδιού
  • Στην πλαισίωση και οργάνωση του χώρου σας
  • Στην ολιστική προσέγγιση σχέσεων γονέων- παιδιού ή αδερφών μεταξύ τους
  • Στην συνεχή επαναξιολόγηση της εξέλιξης του παιδιού από θεραπευτές και ιατρούς, έτσι ώστε η παροχή βοήθειας προς την οικογένεια να είναι ελεγχόμενη και αποτελεσματική.

Back to top