Ρωτήστε την ειδικό Καλέστε Τώρα
logo

Εποπτείες Επαγγελματιών

Η Εποπτεία των Επαγγελματιών Λογοθεραπείας, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης απευθύνεται σε ειδικούς θεραπευτές, εκπαιδευτικούς αλλά και σε άλλους επαγγελματίες παραϊατρικών κλάδων που ασχολούνται διαγνωστικά και θεραπευτικά με παιδιά, ενήλικες και οικογένειες και χρειάζονται δόμηση και καθοδήγηση για τον χειρισμό περιστατικών.

Η εποπτεία μπορεί να γίνει σε ατομική ή σε ομαδική βάση (σύνθεση μικρών ομάδων). Ο επόπτης είναι ένας επαγγελματίας του κλάδου, ιδιαίτερα καταρτισμένος και κλινικά εκπαιδευμένος, με πλούσια επαγγελματική εμπειρία από διάφορα εργασιακά πλαίσια και με διαφορετικούς κλινικούς πληθυσμούς που να μπορεί να βοηθήσει επιστημονικά τους επαγγελματίες στο διαγνωστικό επίπεδο και στο θεραπευτικό σχεδιασμό της θεραπείας των ασθενών τους.

Οι βασικοί στόχοι της Εποπτείας είναι:

 • Κατά τις εποπτικές συναντήσεις πραγματοποιείται επιστημονική καθοδήγηση και εποπτεία για:
 • την οργάνωση γνώσεων και δεξιοτήτων
 • την εξοικείωση με τη διαδικασία αξιολόγησης και με τη χρήση ειδικών διαγνωστικών εργαλείων και test
 • την επεξεργασία διαγνωστικής υπόθεσης
 • την ανάλυση ατομικής περίπτωσης (case study)
 • τον προσδιορισμό στόχων θεραπείας και τον θεραπευτικό σχεδιασμό
 • την αξιολόγηση και τη χρήση εργαλείων αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης
 • την συναισθηματική έκφραση και διαχείριση προσωπικών δυσκολιών που διακινεί στον επαγγελματία η θεραπεία με ένα δύσκολο περιστατικό
  την πρόληψη του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης
 • τη διεπαγγελματική συμβουλευτική (και σε ατομικό επίπεδο εποπτείας)
 • την εισήγηση «καλών πρακτικών» – mal practice στη κοινωνική ψυχιατρική, στην αποκατάσταση και τη συνέχεια στη φροντίδα.
 • Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων : επαγγελματικός και προσωπικός εαυτός.

Back to top