Ρωτήστε την ειδικό Καλέστε Τώρα
logo

Στοματοπροσωπική Μυολειτουργική Θεραπεία – MFT

Στοματοπροσωπική Μυολειτουργική Θεραπεία – MFT

Η Στοματοπροσωπική Μυολειτουργική Θεραπεία-MFT είναι μια μέθοδος που
ασχολείται με την ενίσχυση του στοματοπροσωπικού μηχανισμού και την υποστήριξη της σωστής λειτουργίας των μυών του στοματοπροσωπικού συστήματος, καθώς και τη δημιουργία μυϊκής ισορροπίας στο σύστημα αυτό.

Στόχος της MFT είναι η καλύτερη λειτουργία βασικών μηχανισμών, στους οποίους συμμετέχουν οι στοματοπροσωπικοί μύες, όπως η αναπνοή, η ομιλία, η μάσηση, η κατάποση, οι οποίοι ασκούνται λανθασμένα ή με δυσκολίες.

Ήδη από το 1895 ο Roux υποστήριζε ότι, η λειτουργία των μυών του στοματοπροσωπικού συστήματος συμμετέχει στη διαμόρφωση των οστών των γνάθων και των οδοντικών τόξων. Αναγνωρίζοντας αυτή τη λειτουργία των μυών του στοματοπροσωπικού συστήματος, η MFT εφαρμόστηκε αρχικά, σχεδόν αποκλειστικά, σαν υποστηρικτικό και συνοδευτικό μέσο στην ορθοδοντική θεραπεία (D. Garliner).

Συνεπώς, σε αυτό το πλαίσιο που περιέγραψε ο Roux, η MFT συντελεί στην βελτίωση μη φυσιολογικών λειτουργιών των μυών της γλώσσας, του προσώπου, του υπερωοφαρυγγικού μηχανισμού και των γνάθων.

Στη συνέχεια παρατηρήθηκε, ότι οι διαταραχές στις πρωτογενείς λειτουργίες του στοματοπροσωπικού συστήματος, όπως η αναπνοή, ο θηλασμός, το δάγκωμα, η μάσηση, η κατάποση, μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς τις δευτερογενείς λειτουργίες ,δηλαδή την άρθρωση, την παραγωγή του ήχου, την ομιλία, την μιμική έκφραση και γενικά τη λειτουργία όλου του σώματος (B. Padovan).

Η μυολειτουργική θεραπεία εφαρμόζεται ευρέως στην Αμερική και στη Γερμανία. Στην Ελλάδα, η MFT παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, το 1998, έχοντας πλέον, μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία και την επιστημονική αναζήτηση, αναπροσαρμοστεί και εμπλουτιστεί με νέα θεραπευτικά στοιχεία, ύστερα από πολυετή θεραπευτική εμπειρία και γνώση. Με τον τρόπο αυτό αποτελεί μια πλήρη – ολιστική μέθοδο, η οποία εγγυάται για το θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Back to top