Ρωτήστε την ειδικό Καλέστε Τώρα
logo

Portage

Portage

Η πρώιμη παρέμβαση απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά προσχολικής ηλικίας (0-5 ετών) με αναπτυξιακή καθυστέρηση, νοητική υστέρηση, προβλήματα λόγου ή συμπεριφοράς.

Πιο συγκεκριμένα η μέθοδος Πρώιμης Παρέμβασης «Portage» είναι ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε αρχικά για την κατ’οίκον ενίσχυση των παιδιών προ-σχολικής ηλικίας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη. Ενδείκνυται για παιδιά με νοητική καθυστέρηση, αλλά όχι αποκλειστικά για τέτοια περιστατικά.

Κατά το πρώτο στάδιο αξιολογείται το αρχικό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται το λειτουργικό επίπεδο του παιδιού, με βάση αναπτυξιακούς πίνακες και σε συνεργασία με την οικογένεια του παιδιού.

Τίθενται οι στόχοι και εφαρμόζεται πρόγραμμα παρέμβασης με βάση τους βραχυπρόθεσμους (αλλά και μακροπρόθεσμους κατ’ επέκταση) στόχους που θέτει ο θεραπευτής. Οι γονείς θα πρέπει να είναι παρόντες κατά την παροχή της θεραπείας για να εκπαιδεύονται και οι ίδιοι στον τρόπο που θα πρέπει να γίνει η εφαρμογή των δοθεισών οδηγιών.

Οι οδηγίες θα πρέπει να εφαρμόζονται για μία εβδομάδα επαναλαμβανόμενα από την οικογένεια, συμπληρώνοντας συνήθως συγκεκριμένα έντυπα, όπου θα αναγράφονται ποσοστά επιτυχίας των στόχων (εάν το παιδί πέτυχε και πόσες φορές τον στόχο). Ο γονέας βλέπει εάν το παιδί πέτυχε ή όχι τους στόχους, με βάση τους αναπτυξιακούς πίνακες.

Πρόκειται για μία συμπεριφοριστική μέθοδο που μετρά την επιτυχία ή όχι της δοθείσας οδηγίας και τις κατάλληλες προσαρμογές που θα μπορούσαν να γίνουν για να επιτευχθεί. Στηρίζεται στην παρουσία ή όχι των συμπτωμάτων και όχι στην αιτιολόγηση μέσω clinical reasoning (όπως οι περισσότερες συμπεριφοριστικές μέθοδοι).

Η μέθοδος εφαρμόζεται από ειδικούς διάφορων ειδικοτήτων, που έχουν όμως εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί κατάλληλα στη μέθοδο.

Τομείς ανάπτυξης που ενισχύονται σημαντικά με την πρώιμη παρέμβαση:

  • Κινητική ανάπτυξη: η ικανότητα του παιδιού να κινείται, να παρατηρεί ήχους και οπτικά ερεθίσματα.
  • Γνωστική ανάπτυξη: η ικανότητα του παιδιού να θυμάται, να μαθαίνει, να σκέφτεται, να αναλύει, , να κρίνει.
  • Γλωσσική ανάπτυξη: η ικανότητα του παιδιού να επικοινωνήσει, να κατανοεί και να εκφράζεται μέσω του λόγου.
  • Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη: η ικανότητα του παιδιού να αναπτύξει τις επικοινωνιακές δεξιότητες, τις κοινωνικές του σχέσεις με άλλα παιδιά και δασκάλους, να συμμετάσχει σε ομαδικά παιχνίδια και δραστηριότητες και να αναγνωρίσει και να εκφράσει τα συναισθήματά του.
  • Αυτοεξυπηρέτηση: η ικανότητα του παιδιού για σίτιση, ένδυση, απόδυση και προσωπική υγιεινή.

Back to top