Ρωτήστε την ειδικό Καλέστε Τώρα
logo

Ενεργητικό Μοντέλο Αυτόνομης Μάθησης

Ενεργητικό Μοντέλο Αυτόνομης Μάθησης

Απευθύνεται σε γονείς ή εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με τη μελέτη παιδιών και αναφέρεται στις τεχνικές εκείνες, με τις οποίες το παιδί μαθαίνει να επεξεργάζεται με κριτικό πνεύμα τα όσα του διδάσκονται ως αυθεντίες, να αγαπά τη νέα γνώση και να αναλαμβάνει την ευθύνη της μελέτης από μόνο του.

Από τη βιομηχανοποίηση της εκπαίδευσης, στο τώρα. Η σπουδαιότητα της δημιουργικότητας και της αποκλίνουσας σκέψης. Η δύναμη της αυτενέργειας. Η μελέτη υπό νέο πρίσμα, ευχάριστη και δημιουργική.

Back to top