Ρωτήστε την ειδικό Καλέστε Τώρα
logo

Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Κάθε παιδί μαθαίνει με τον δικό του τρόπο. Δεν προσλαμβάνουν όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο τις πληροφορίες από το περιβάλλον τους. Το καθένα έχει τις δικές του προτιμήσεις ως προς τον τρόπο που τις δέχεται, τις αποθηκεύει και τις διατηρεί.

Για παράδειγμα, κάποια παιδιά προτιμούν να ακούν μια ιστορία για να την κατανοήσουν, άλλα τη διαβάζουν και παράλληλα θέλουν να βλέπουν τις εικόνες και άλλα δυσκολεύονται να την κατανοήσουν αν δεν την βιώσουν.

Για να διευκολύνουμε λοιπόν τη μαθησιακή τους πορεία, εντοπίζουμε τις ατομικές δυνατότητες αλλά και τις δυσκολίες, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε το μαθησιακό τους τύπο και προσαρμόζουμε τη διαδικασία της μάθησης στο δικό τους στυλ και με βάση τις ατομικές τους ανάγκες. Με τον τρόπο αυτό μειώνουμε την πνευματική ενέργεια που σπαταλά καθημερινά το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες ή χωρίς αυτές,  για την απορρόφηση της γνώσης.

Ταυτόχρονα, στοχεύουμε στην ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων (δηλαδή, τα παιδιά να αναγνωρίζουν και να έχουν επίγνωση των διαδικασιών που ακολουθούν για να μάθουν ή να επιλύσουν καθημερινά προβλήματα) και πιο συγκεκριμένα, να μάθουν πώς να μαθαίνουν και όχι τι να μαθαίνουν.

Είμαστε λοιπόν ανοιχτοί να ανακαλύψουμε και να δεχτούμε τον μοναδικό τρόπο που χρειάζεται κάθε παιδί για να μάθει και να ξεφύγουμε από τα παραδοσιακά κατεστημένα που του υπαγορεύουν συγκεκριμένους τρόπους εκμάθησης (π.χ. να μαθαίνει μόνο «ακούγοντας», μέσω της στείρας διδαχής, ή να μαθαίνει το μάθημα απλά και μόνο κάνοντας πολλαπλές αναγνώσεις ή παπαγαλίζοντας).

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα είδη των μαθησιακών στυλ στο άρθρο:
Μαθησιακά Στυλ

Back to top