Ρωτήστε την ειδικό Καλέστε Τώρα
logo

Padovan Method

Padovan Method

Η Μέθοδος Padovan ονομάζεται αλλιώς Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση Εγκεφάλου) και είναι παγκοσμίως γνωστή ως μία από τις σημαντικότερες

θεραπευτικές μεθόδους για την αντιμετώπιση των εξελικτικών διαταραχών και των διαταραχών του λόγου. Εφαρμόζεται πλέον και στη χώρα μας, έχοντας ήδη κάνει το γύρω της Ευρώπης (αφού στη Γερμανία και στη Γαλλία εφαρμόζεται εδώ και λίγα χρόνια).

Απευθύνεται σε άτομα (παιδιά, εφήβους και ενήλικες με εξελικτικές, αλλά και επίκτητες διαταραχές του λόγου) με δυσκολίες σε διάφορους τομείς όπως π.χ.: διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (ΔΑΔ) – εγκεφαλική παράλυση – αφασίες, κλπ., περιλαμβάνοντας μεγάλη “γκάμα” δυσκολιών.

Πρόκειται για μια μέθοδο που σέβεται την ανθρώπινη φύση, βοηθά να αντιμετωπιστούν διάφορες δυσκολίες, μέσω επανάληψης απλών κινήσεων, που ο καθένας από εμάς τους “ψευδοκανονικούς”, είχαμε κάνει καθώς αναπτυσσόμασταν κατά την παιδική μας ηλικία.

Κατά τη συνεδρία γίνονται: – ασκήσεις σώματος – ασκήσεις χεριών – ασκήσεις ματιών (οπτικοκινητικού συντονισμού, αλλά και φωτοαντανακλαστικού) – ασκήσεις αναπνοής – ασκήσεις στόματος και στο τέλος, ανάλογα με τις ανάγκες του θεραπευόμενου, πιο εξειδικευμένες ασκήσεις.

Μέσω, λοιπόν, αυτών των ασκήσεων, ο θεραπευτής στοχεύει να δώσει ώθηση (διαμέσου των νεύρων) στα κέντρα αυτά του εγκεφάλου που παρουσιάζουν «βλάβη». Επίσης, στοχεύει και στην εξοικονόμηση ενέργειας του νευρικού συστήματος κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας, προκειμένου να λειτουργούν μόνο τα εκείνα τα εγκεφαλικά σημεία που είναι απαραίτητα για την επίτευξη της οποιασδήποτε λειτουργίας-πράξης.

Η μέθοδος Padovan διδάσκεται σε μορφή σεμιναρίου σε 4κύκλους 3-4 ημερών,, από την κα Sonia Padovan-Catenne, και μπορούν να το παρακολουθήσουν διάφορες παραϊατρικές ειδικότητες και να την εφαρμόσουν μόνο πιστοποιημένοι θεραπευτές.

Η έναρξη για την μέθοδο έγινε στις αρχές του 20ου αιώνα, από μία διάλεξη του Rudolf Steiner (Αυστριακού φιλοσόφου και παιδαγωγού) με τον τίτλο «Βάδιση – Ομιλία – Σκέψη»), κάτι που αποτέλεσε και το αντικείμενο μελέτης της Béatriz Padovan.

Στη συγκεκριμένη διάλεξη ο Rudolf Steiner έκανε λόγο για τα τρία απαραίτητα αλληλοσυνδεόμενα στάδια των τριών πρώτων χρόνων της ανθρώπινης ζωής. Το στάδιο του «Βαδίσματος» προετοιμάζει το στάδιο της «Ομιλίας», το οποίο με τη σειρά του προετοιμάζει το στάδιο της «Σκέψης».

Η «Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση» της Beatriz Padovan ενσωματώνει τις ανθρωποσοφικές – ηθικές θεωρίες και πρόκειται για μια ολιστική θεραπευτική διαδικασία καθώς αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο ως μία ολότητα του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος. Στηρίζεται στις οντογενετικές εξελικτικές διαδικασίες και στις νευρο-μυο-φυσιολογικές λειτουργίες για την κατάκτηση της βάδισης, ως βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω εξέλιξη της ομιλίας και της σκέψης (Βάδιση – Ομιλία – Σκέψη: ως αλληλοεξαρτώμενες λειτουργίες- M.D. Temple-Fay).

Θα μπορούσε κάποιος να πει πως, κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίας, συνδυάζει κατά κάποιον τρόπο, ταυτόχρονα εργοθεραπεία, λογοθεραπεία και φυσικοθεραπεία, αφού περιλαμβάνει συνδυασμένη θεραπεία των άνω, των κάτω άκρων, αλλά και του κορμού, με προγράμματα επανεκπαίδευσης και συντονισμού των κινήσεων, επανεκπαίδευσης του λόγου και της ομιλίας και εκπαίδευσης της κατάποσης και της αναπνοής (ταυτόχρονα με απτικά και ακουστικά ερεθίσματα).

Back to top