Ρωτήστε την ειδικό Καλέστε Τώρα
logo

HANEN

HANEN

It Takes Two To Talk:

Το πρόγραμμα Hanen για γονείς παιδιών με Γλωσσικές Καθυστερήσεις

Το It Takes To Two Talk είναι ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για γονείς μικρών παιδιών (από τη γέννηση μέχρι 5 ετών) που έχουν εντοπιστεί να έχουν μια καθυστέρηση στη γλώσσα.

Οι στρατηγικές που οι γονείς μαθαίνουν στο  It Takes To Two Talk επικεντρώνονται στην αύξηση της αποκριτικότητας των γονέων, ώστε να ενθαρρύνουν το παιδί σε ευχάριστες, παρατεταμένες αλληλεπιδράσεις κατά τη διάρκεια καθημερινών δραστηριοτήτων και ρουτινών, μέσα στις οποίες παρέχουν προσαρμοσμένα γλωσσικά ερεθίσματα, τα οποία προάγουν την εκφραστική και αντιληπτική γλωσσική ανάπτυξη.

Στην αρχή του προγράμματος οι γονείς μαθαίνουν να αναγνωρίζουν το στάδιο επικοινωνίας του παιδιού τους και το στυλ αλληλεπίδρασης του, το οποίο είναι το πρώτο βήμα για να μάθουν πως να αναπτύσσουν κατάλληλους στόχους για αυτό.

Μόλις τεθούν οι στόχοι για το παιδί σε συνεργασία με τον πιστοποιημένο Λογοθεραπευτή Hanen, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στο να βοηθήσει τους γονείς να εφαρμόσουν τις συγκεκριμένες στρατηγικές απόκρισης για την αλληλεπίδραση, οι οποίες θα υποστηρίξουν την επίτευξη του παιδιού στους επικοινωνιακούς στόχους του. Η εφαρμογή των στρατηγικών απόκρισης εφαρμόζεται επίσης και στο παιχνίδι, το διάβασμα βιβλίων και τις μουσικές δραστηριότητες.

More Than Words:
Το πρόγραμμα Hanen για γονείς παιδιών με Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού ή άλλες Δυσκολίες Κοινωνικής Επικοινωνίας

Το More Than Words δίνει στους γονείς παιδιών με Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού (ΔΑΦ) και άλλες δυσκολίες κοινωνικής επικοινωνίας πρακτικά εργαλεία για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να επικοινωνήσουν. Είναι σχεδιασμένο να βοηθάει γονείς παιδιών κάτω από την ηλικία των 6 ετών.

Το More Than Words δίνει έμφαση στις καθημερινές δραστηριότητες του παιδιού σαν πλαίσιο, για την εκμάθηση της επικοινωνίας.

Επιπρόσθετα, το More Than Words ενσωματώνει τις πρόσφατες καλύτερες οδηγίες εξάσκησης, τονίζοντας τη σημασία της επίδρασης, της προβλεψιμότητας, της δομής και της χρήσης της οπτικής ενίσχυσης για να βελτιωθεί η εκμάθηση σε παιδιά με Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού.

Το More Than Words αναγνωρίζει επίσης, τις ξεχωριστές ανάγκες των παιδιών με Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού και βοηθάει τους γονείς να κατανοήσουν τις αισθητηριακές προτιμήσεις και ευαισθησίες του παιδιού, ώστε αυτές να μπορέσουν να ικανοποιηθούν κατά τη διάρκεια καθημερινών αλληλεπιδράσεων.

Το πιο σημαντικό από όλα είναι πως το More Than Words βοηθάει να δημιουργηθούν θετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του γονέα και του παιδιού, να μειωθειί η αναστάτωση και για τους δύο και να αυξηθούν οι ευκαιρίες του παιδιού να μάθει να επικοινωνεί σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής.

Back to top